Artykuły

Z.P.H.U. „WAŚKO” S.C. - Produkcja artykułów z tworzyw sztucznych; obróbka metali

Formy wtryskowe

Formowanie wtryskowe to technika formowania tworzyw sztucznych polegająca na wtryskiwaniu uplastycznionego tworzywa do formy wtryskowej, w której zastyga ono (zestala się) w tzw. wypraskę (kształtkę). Formowanie wtryskowe (krótko: wtrysk) jest cyklicznym procesem przetwórstwa tworzyw sztucznych w postaci granulatu.

Typowa wtryskarka złożona jest z dwóch części. Jej praca polega na zamknięciu, później wypełniana jest odpowiednim tworzywem, na końcu kiedy tworzywo zestali się wypraska jest usuwana.

Narzędzie to jest złożone z gniazda lub gniazda formującego, układu wlewowego, układu chłodzenia, wypychania wypraski i wlewki. Kolejnymi elementami są części prowadzące i ustalające połówki form, napędy płyt i segmentów, czy też obudowa.

Ważnym elementem jest odpowiednie oprogramowanie aby narzędzia mogły precyzyjnie wykonywać zadania. Jeżeli klient zatwierdzi produkt z ewentualnie naniesionymi poprawkami, zostaje on przekazany do działu produkcyjnego i rozpoczęte jest jego wytwarzanie na szeroką skalę.

Cały proces zachodzi w specjalnie przystosowanych do niego sprzętach. Podzielony jest on na etapy, gdzie w I etapie, w skutek działania wysokich temperatur, następuje stopnienie oraz upłynnienie tworzywa. W II etapie w krótkim czasie do specjalnego odlewu zostaje wtryśnięte upłynnione tworzywo. W kolejnym etapie następuje ogrzewanie lub chłodzenie napełnionej formy. Następnie odbywa się opróżnianie, gdzie zostają rozdzielone bloki przez zestalenie tworzywa. W ostatnim etapie występuje zamknięcie odlewu, a na końcu produkt jest oczyszczany, czyli resztki są usuwane z wydobytych kształtków.