Artykuły

Z.P.H.U. „WAŚKO” S.C. - Produkcja artykułów z tworzyw sztucznych; obróbka metali

Frezowanie CNC

Obserwowany w ostatnich latach wzrost technik komputerowych i robotyka wchodzą do coraz to nowych branż przemysłu i usług. Z biegiem lat da się zauważyć olbrzymie zmiany jak następują, nie da się nie zauważyć jak sterowane komputerowo maszyny wykonują pracę, którą kiedyś dokładnie i precyzyjnie wykonywali fachowcy w danej dziedzinie.

Frezowanie CNC jest rodzajem zewnętrznej obróbki skrawaniem, wykorzystującą narzędzie w formie licznych ostrzy tnących umieszczonych na podstawie w formie bryły ruchomej. Na przestrzeni bocznej (walcowej) są umiejscowione ostrza frezu, mogą być one również ustawione z przodu a także na przestrzeni stożkowej lub zbudowanej w inny kształt. Ruch obrotowy wykonywany jest przez frez, jeżeli chodzi o ruch posuwisty w współzależności od konstrukcji obrabiarki, przeprowadzany jest poprzez urządzenie lub poprzez obrabiany przedmiot. Jedynie cząstka ostrzy w okresie produkcji jest poddawana obciążeniom, w ten sposób produkcja nie jest stała i następuje lepsze chłodzenie. Ze względu na zmienne obciążenia, które są wynikiem zmian zachodzących w grubości obrabianej warstwy, ostrza frezu przechodzą zmiany. Powoduje to zmniejszenie żywotności ostrz.

Przemysł wyróżnia różne techniki frezowania np. takie, które należą do grupy kinematycznej. Podczas gdy strony ostrzy przemieszczają się zgodnie z ruchem posuwistym obrabianego materiału mówi się o frezowaniu współbieżnym. Określa je precyzja wykonania ponieważ cięcie rozpoczyna się w danym punkcie, a powstające odłamki zbierane są za frezem. Duże siły, które działają na freza powodują, że potrzebne są tu odpowiednie obrabiarki, które będą usuwać luz, natomiast materiał o dużej twardości jest potrzebny aby frezy zdały egzamin. W przypadku gdy krawędzie ostrz poruszają się w innym kierunku obrabianego materiału nazywane jest to frezowaniem przeciwbieżnym. Przemieszczając się wzdłuż produkowanego materiału krawędzie frezu są powoli do niego dociskane. W pierwszym etapie można zauważyć jak frez ślizga się po powierzchni obrabianego przedmiotu, wgryzając się w niego gdy upłynie trochę czasu, da się zauważyć pewien ślad jaki pozostawiony jest po oddziaływaniu freza. Technika ta jest często spotykana.

Jeśli chodzi o inny podział technik frezowania można wyróżnić frezowanie walcowe, gdzie oś frezu zajmuje miejsce paralelne do przestrzeni, która jest opracowywana, zaś gdy oś frezu w stosunku do przestrzeni, która jest opracowywana jest ustawiona prostopadle mamy do czynienia z frezowaniem czołowym. W przypadku powstania kąta równego od 0 do 90 stopni następuje frezowanie skośne. Należy wyróżnić również trzy pozostałe typy frezowania (pełne, niepełne oraz swobodne) które różnią się między sobą ilością opracowywanych powierzchni.

Mówiąc o automatyce procesu frezowania należy wspomnieć o coraz częściej pojawiających się obrabiarek, które są sterowane cyfrowo, dzięki czemu czas jaki zajmuje obróbka przedmiotu jest dużo krótszy. Sam proces formowania materiału nie następuje jednak od razu. Narzędzie musi być zawczasu odpowiednio zaprogramowane aby ruchy, które ma wykonać dały pożądany model. Eksperci w tej dziedzinie wykonują programowanie na bazie dokumentacji fachowej czyli projektów technologicznych czy też plików programów do planowania charakteryzują finalną geometrię produktu. Proces obróbki metali ma przebieg samoczynny, jednakże jeden z operatorów czuwa nad prawidłową pracą urządzenia. Cyfrowe sterowanie ma wiele swoich zalet, jedną z nich jest na pewno powtarzalność, która dla człowieka byłaby niezwykle trudna do uzyskania.

Obrabianie CNC nie jest prostym procesem, wymaga precyzji, oraz czasu, dlatego powierzenie zadania fachowcom jest dobrym wyjściem. Mamy tu gwarancję szybkiego wykonania powierzonego zlecenia oraz tego, że finalny produkt będzie spełniał nasze oczekiwania.