Artykuły

Z.P.H.U. „WAŚKO” S.C. - Produkcja artykułów z tworzyw sztucznych; obróbka metali

Elementy maszyn

Elementy maszyn, które mogą być samodzielne, lub współistnieją w zespołach nazywane są częściami do maszyn. Tak w skrócie można je zdefiniować. Części te podzielone są na poszczególne grupy. Wśród nich należy wspomnieć o częściach prostych, jaka sama nazwa wskazuje nie są one skomplikowane w budowie i składają się z jednego kawałka metalu, którym może być nit , lub też kołek. Jeżeli natomiast występuje kilka elementów, którymi mogą być łożysko toczne, bądź też przegub krzyżakowy, wtedy mowa jest o częściach złożonych. Jeżeli natomiast połączymy części proste, oraz złożone otrzymamy podzespoły, które jest całością konstrukcyjną.
Należy również zaznaczyć jaka jest klasyfikacja części maszyn. I tu pojawiają się połączenia, trzeba wspomnieć o nitach, które są nierozłącznymi, mechanicznymi połączeniami. Przede wszystkim wykorzystuje się je do łączenia blach, taśmowników, dźwigarów, czy też wsporników. Podczas procesu stopienia i zestalenia pojawia się połączenie spawane. Jeżeli natomiast dociskamy łączone elementy, jednocześnie je podgrzewając mamy do czynienia z połączeniem zgrzewnym. Jeżeli użyjemy lutu do łączenia metalowych części to pojawi się nam połączenie lutowane. Wykorzystywanie kleju jako połączenia mechanicznego spotykane jest przy połączeniach klejowych. Jeżeli zaobserwujemy zjawisko rozszerzalności cieplnej materiałów to uzyskamy rodzaj połączenia nierozłącznego wciskowego. Połączenia kształtowe, wpustowe, wypustowe, wieloboczne tworzą natomiast połączenia rozłączne, które można montować i demontować kilka razy, przy wykorzystaniu tych samych elementów.
Jeżeli chodzi o części do przenoszenia ruchu obrotowego to tu pojawiają się : osie, łożyska, sprzęgła. Łożyska charakteryzują się podtrzymywaniem innej części , tak aby nastąpił względny ruch obrotowy. Na jego plus na pewno należy zaliczyć jego niezwykłą odporność na korozję, oraz dobrą odkształcalność. Jeśli natomiast chodzi o sam moment obrotowy a właściwie jego przekazywanie to tu pojawia się sprzęgło. W skrócie można powiedzieć, iż ich praca polega na połączeniu wałów aby mogło być dokonane przeniesienie.
Do części napędów zaliczamy natomiast koła zębate, pasowe, łańcuchy oraz pasy. W skład tej grupy wchodzą również inne części przekładni.
Będąc przy temacie części maszyn należy wspomnieć również o ich uniwersalnym charakterze, dzięki czemu może nastąpić ich znormalizowanie. Jest to niezwykle pomocne jeśli chodzi o gospodarkę. Produkcja maszyn jest usprawniona, konstruktorzy opracowując nowe maszyny mają ułatwione zadanie, a co najważniejsze koszty produkcji są zredukowane, przez skrócony czas przygotowania całej produkcji i zmniejszonej ilości potrzebnych urządzeń. Normalizacja powoduje ułatwienie w nabyciu gotowych części , dzięki niej można również bez problemu dokonać wymiany części, które uległy zużyciu lub zniszczeniu na nowe. Posługując się katalogiem można szybko zlokalizować część maszyny, która jest uszkodzona, mając wiedzę na temat zespołu lub podzespołu z jakiego została wyjęta.