Artykuły

Z.P.H.U. „WAŚKO” S.C. - Produkcja artykułów z tworzyw sztucznych; obróbka metali

Proces wtryskiwania

Proces wtryskiwania charakteryzuje się tym, iż wszystkie właściwości wyrobu formowane są dzięki czasowi cyklowemu liczonemu w sekundach. Proces ten posiada wiele dobrych stron, między innymi jedną z nich jest wytwarzanie najbardziej kompleksowych towarów podczas technologicznego procesu. Co więcej, otrzymywana jest doskonała klasa jak i możemy mówić tu o częstotliwości, lub też powtarzalności cech, oraz kształtów wytworzonych artykułów. Stanowi to na pewno duży atut tego procesu. Mówiąc o całym procesie należy wspomnieć o tym, iż całe jego zarządzanie odbywa się automatycznie co jest na pewno ogromnym ułatwieniem. Jeśli zestawimy ten proces z obróbką metali to odkryjemy, że mamy tu do czynienia ze zmniejszeniem technologicznych operacji, energia bezpośrednia jest w mniejszym stopniu wykorzystywana, nie jest tu wymagana duża ilość pracy, a co najważniejsze nasze środowisko ni e jest tak dotknięte przez emisję niebezpiecznych związków.

Oczywiście wszystko ma swoje dobre jak i złe strony, nie inaczej jest również w tym przypadku. Należy zacząć tu od ludzi, którzy pracują w tej branży. Na pierwszym miejscu wymagana jest od nich naprawdę duża kompetencja, która jest tu priorytetem. Ich zadaniem jest gruntowna znajomość polegająca na przetwarzaniu tworzyw sztucznych. Kolejnym ważnym czynnikiem są pieniądze, które również odrywają tu znaczną rolę. Zaczynając od wysokiej kwoty za maszyny skończywszy na oprzyrządzeniu form. A zatem, tylko tak naprawdę operacje na masową skalę są tu opłacalne. Warto zwrócić uwagę, iż tolerancja przetwórstwa i jego parametry są dość ograniczone. Sama realizacja procesu jest czasochłonna, oraz wymaga dużej ilości pracy.

Jak już wspomnieliśmy wcześniej cała kompleksowość procesu nie ułatwia realizacji powierzonego zadania. Co więcej, mamy tu do czynienia z procesem nie tylko mechanicznym, ale także mechaniczno-fizycznym. Poprawne ustalenie procesu ma za zadanie pozbycie się skaz wewnątrz jak i na zewnątrz, oraz co najważniejsze aby wytworzone wypraski posiadały powtarzalną jakość.

Dla wielu sam proces wtryskiwania oznacza wielką niewiadomą, dlatego warto wiedzieć jak on w ogóle wygląda. Przede wszystkim na samym początku następuje zamykanie formy. System uplastyczniający się musi zostać dopchnięty do formy, aby tuleja wtryskowa formy nie weszła w żadne kontakt z dyszą wtryskową. W następnym etapie mamy do czynienia z wprowadzeniem uplastycznionego tworzywa poprzez dyszę do centrum formy, gdzie następuje jego całkowite wypełnienie. Następnie następuje faza docisku, po której wypraska zostaje ochłodzona w danej formie. Później w leju zasypowym zostaje pobrane tworzywo, dzięki ruchom posuwisto-obrotowym ślimaka. W finalnym etapie forma zostaje otwarta, wypraska zostaje wydalona z formy, a dokładniej mówiąc z jej gniazda. Na samym końcu forma zostaje przygotowywana pod następny cykl.

 

Firma Waśko oferuje formy wtryskowe, bardzo dobrej jakości, wykonywane między innymi ze stali.