Artykuły

Z.P.H.U. „WAŚKO” S.C. - Produkcja artykułów z tworzyw sztucznych; obróbka metali

Frezowanie CNC – charakterystyka i przeznaczenie tej techniki

Czym jest i do czego służy technika frezowania CNC 

Frezowanie CNC jest techniką obróbki zwanej skrawaniem, która polega na bardzo precyzyjnym obrabianiu zarówno płaszczyzn, kanalików, rowków i innych wgłębień, jak i różnorodnych powierzchni. Technika ta rozwija się niezwykle dynamicznie idąc w parze z najnowszymi technologiami. Powodzenie frezowania CNC wynika z niezwykłej precyzji wykonania umożliwiającej zróżnicowaną chropowatość powierzchni, a także osiągnięcie najmniejszych szczegółów, ściśle według projektu. Frezowanie CNC znajduje swoje zastosowania w motoryzacji, lotnictwie, automatyce, medycynie i wielu innych dziedzinach zaawansowanych technologii. 

Komputerowe frezowanie CNC – potęga najnowocześniejszych obrabiarek 

Technika frezowania CNC swą popularność zawdzięcza precyzji obróbki skrawaniem. Dzięki ostrzom różnego typu, dedykowanym najróżnorodniejszym formom projektowym obróbka stali, tworzyw sztucznych lub drewna, daje rewelacyjne efekty. Frezarki CNC obsługiwane są komputerowo, co sprawia, że materiał nie ulega żadnym uszkodzeniom w procesie obróbki. Uzyskanie kształtów takich jak ząbki, rowki, kanaliki, lejki i inne skomplikowane formy przestrzenne staje się dzięki frezarkom CNC naprawdę łatwo osiągalne. 

Na czym w praktyce polega frezowanie CNC 

Frezarki CNC są formami nowoczesnych obrabiarek. Frezowanie to proces technologiczny polegający na oddzieleniu warstwy materiału (może to być drewno, stal lub tworzywa sztuczne) przy użyciu pracującego w ruchu obrotowym narzędzia, czyli freza. Frez to narzędzie wykonujące niezwykle szybkie i precyzyjne ruchy obrotowe zwane skrawaniem, a poddawany obróbce obiekt porusza się w tak zwanym ruchu posuwowym w stosunku do freza. Frez wyposażony jest w specjalne zęby, które wgłębiają się w obrabiany materiał i wytwarzają wióry o różnej strukturze i grubości, zgodnie z założeniami szczegółowego projektu. 

Rodzaje frezowania CNC 

Ponieważ frezowanie CNC może przybierać różne formy wyróżnia się kilka rodzajów tego procesu. Jeśli skrawanie wykonuje się przy użyciu ostrzy leżących na powierzchni walcowej, takie frezowanie nazywa się obwodowym. Jeżeli zęby freza umiejscowiono na powierzchni czołowej, będzie to frezowanie czołowe. Technolodzy rozróżniają również frezowanie przeciwbieżne i współbieżne, a podziału tego dokonano ze względu na różnice w kierunkach ruchu posuwowego obiektu względem freza. Choć brzmi to dość skomplikowanie, chodzi po prostu o różne techniki frezowania CNC, zawsze zmierzające do osiągnięcia bardzo precyzyjnych form  przestrzennych, także w wymiarach 2D, 3D i 5D. Nowoczesne frezowanie CNC pozwala osiągnąć niezwykłe efekty technologiczne, dlatego technika ta jest tak chętnie stosowana już dziś i będzie się rozwijać coraz dynamiczniej w przyszłości.