Artykuły

Z.P.H.U. „WAŚKO” S.C. - Produkcja artykułów z tworzyw sztucznych; obróbka metali

Metody obróbki metali

obróbka metali

Procesy technologiczne wymagają ciągłego ulepszania by otrzymany produkt końcowy był najlepszy. Niezależnie od branży jednym z głównych materiałów, który jest wykorzystywany na szeroką skalę do produkcji części, form czy drobnych elementów jest metal. Dlatego, też materiał ten wymaga odpowiedniego formowania by mógł spełnić wymogi zgodne z projektem, w tym celu należy poddać go obróbce.

Metody obróbki metali można podzielić na:

 • Obróbkę skrawaniem (obróbka CNC) – polega na ścinaniu małych części obrabianego produktu. Obróbka ta dzieli się na ścierną i skrawaniem.
 • Obróbkę plastyczną – polega na wywieraniu nacisku na metale i stopy metali. Po przekroczeniu granicy plastyczności dzięki naciskowi, na trwale zostaje zmieniony kształt oraz wymiary materiału, zmieniając tym samym właściwości mechaniczne. Ze względu na kształt wyodrębnia się obróbkę plastyczną: walcowaną, kucia, tłoczenia, wyciskania oraz ciągnięcia. Ten rodzaj obróbki można przeprowadzać na zimno, gorąco i półgorąco.
 • obróbkę cieplną – polega na wygrzewaniu, ogrzewaniu i chłodzeniu materiału z odpowiednią szybkością oraz odpowiedniej temperatury. Proces ten zmienia właściwości mechaniczne i plastyczne materiału zmieniając tym samym jego strukturę.
 • obróbkę chemiczną – polega na chemicznej zmianie powierzchni materiału. 
 • obróbkę cieplno – chemiczną – głównie stosuje się ten rodzaj obróbki przy stopach żelaza z węglem (stal, żeliwo, staliwo). Pod wpływem ciepła dokonuje się chemicznego oddziaływania otoczenia i modyfikuje się właściwości chemiczne i fizyczne stopów.

Obecnie nowoczesne zakłady przemysłowe poszukują, a zarazem inwestują w coraz nowsze rozwiązania technologiczne, które mają na celu usprawnić pracę, tym samym pozwalają na zwiększenie efektywności. Dlatego coraz częściej sięgają po najnowocześniejsze narzędzia dostępne na rynku wykorzystujące obróbkę CNC, czyli obróbkę skrawaniem, która charakteryzuje się wysoką dokładnością. Dzięki wykorzystaniu wysoko zaawansowanego urządzenia technologicznego wyposażonego w mikrokomputer.

Obróbka CNC.

Sam termin CNC (Computerized Numerical Control) oznacza komputerowe sterowanie urządzeniami numerycznymi. Ten rodzaj obróbki najczęściej stosuje się w tokarkach i frezarkach. Cały proces produkcyjny danego elementu można podzielić na trzy etapy:

 • projektowanie komputerowe
 • przetwarzanie projektu
 • wykonanie elementu.

Podczas wykonywania elementu dochodzi do obróbki CNC, którą cechuje wydajność, precyzja i wysoka dokładność. Wszystkie te cechy uzależnione są do klasy dokładności urządzenia, parametrów obróbki i zastosowanych narzędzi skrawających. 

Przed przystąpieniem do programowania maszyny CNC zwraca się uwagę na:

 • rodzaj obrabianego materiału
 • techniczne możliwości urządzenia
 • narzędzia skrawające.

Dane wprowadzone do frezarki czy tokarki CNC zostają zapamiętane co znacznie przyspiesza produkcję oraz minimalizuje występujące przerwy. Raz wprowadzone dane pozwalają na seryjną produkcję z dużą powtarzalnością bez konieczności manualnego ustawiania wszystkich parametrów. Ważną zaletą tego typu urządzeń jest możliwość zupełnie samodzielnego usuwania niedużych elementów czyniąc je bardzo konkurencyjnymi w porównaniu z manualnymi obrabiarkami, którymi steruje człowiek.

Dzięki zastosowaniu tej technologi można liczyć na oszczędności pieniężne, gdyż błędy wynikające z manualnej obróbki często powoduje straty w materiale oraz naraża pracownika na niebezpieczeństwo. Wykorzystując metodę CNC można oczekiwać powtarzalności, optymalnego wykorzystania materiału oraz spełnienia wszystkich wymogów klienta.