Artykuły

Z.P.H.U. „WAŚKO” S.C. - Produkcja artykułów z tworzyw sztucznych; obróbka metali

CNC – na czym polega obróbka tą techniką?

frzowanie cnc

CNC czyli Computerized Numerical Control

Rozwój przemysłu prowadzi w naturalny sposób do tworzenia rozwiązań, które są bardziej wydajne, precyzyjne i programowalne – dotyczy to m.in. segmentu produkcji. CNC (z ang. Computerozed Numerical Control) to mówiąc dosłownie – numeryczne sterowanie komputerowe różnego typu urządzeniami, najczęściej są nimi tokarki oraz frezarki. Korzystanie z tak nowoczesnych rozwiązań obróbki tworzyw prowadzi do minimalizacji kosztów produkcji przy jednoczesnym wzroście jakości i powtarzalności tworzonych komponentów. Warto również zaznaczyć, że obróbce CNC poddawane mogą być nie tylko metale, ale także tworzywa sztuczne czy drewno. Stwarza to olbrzymie możliwości dla przemysłu i znajduje zastosowanie w wielu jego gałęziach.

Jak to działa?

Produkcja danego komponentu rozpoczyna się od procesu przygotowania projektu, który następnie wprowadzany jest do komputera. Kolejnym krokiem jest przetworzenie projektu i jego realizacja z wykorzystaniem właśnie urządzenia z CNC. Maszyna wykonuje – w zależności od rodzaju – frezowanie CNC lub toczenie z wykorzystaniem programu komputerowego. Urządzenia mogą przeprowadzać także takie prace jak precyzyjne gięcie blach, wiercenie otworów w materiale czy cięcie CNC. Dzięki temu rozwiązaniu codziennie powstają tysiące identycznych komponentów, które są częściami składowymi urządzeń codziennego użytku.

Jakie są zalety wykorzystywania CNC?

  • precyzyjne wykonanie komponentów z różnych tworzyw
  • możliwość zapisywania programów (wielkości komponentów, wymiarów używanych materiałów, rodzajów tworzyw)
  • szybkość i jakość otrzymanych wyrobów
  • możliwość wykorzystania w urządzeniach różnego typu (tokarki, frezarki itp.)
  • zwiększona wydajność, możliwość pracy bez przerwy przez długi czas
  • bezpieczeństwo oraz wyeliminowanie możliwych błędów czynnika ludzkiego (powtarzalność produkcji)
  • eliminacja potrzeby szlifowania po obrobieniu, oszczędność materiału 
  • różnorodność gałęzi produkcji, w których może być wykorzystywane (przemysł meblarski, motoryzacyjny, elektroniczny)