Artykuły

Z.P.H.U. „WAŚKO” S.C. - Produkcja artykułów z tworzyw sztucznych; obróbka metali

Jak wybrać optymalny sposób obróbki metali?

Frezowanie jest najwydajniejszym sposobem obróbki skrawaniem. Służy ono do obróbki przedmiotów metalowych, drewnianych oraz wykonanych z tworzyw sztucznych. Ze względu na dużą precyzyjność oraz dokładność frezowania, z pewnością jest to metoda obróbki, z którą warto się zapoznać.

Jak przebiega obróbka metali

We frezowaniu stosuje się frez, czyli wieloostrzowe narzędzie. Owe narzędzie wykonuje ruch główny, jakim jest ruch obrotowy, natomiast przedmiot poddawany obróbce porusza się ruchem posuwowym. Cały proces polega na skrawaniu warstwy materiału przy pomocy freza. Obróbkę metali można wykonywać nie tylko przy pomocy frezowania, ale i na przykład toczenia, szlifowania, kucia czy ciągnienia. Metale podlegają zarówno obróbce cieplnej jak i obróbce na zimno. 

Na etapy obróbki metali składają się obróbka zgrubna, kształtująca oraz wykańczająca. Przy obróbce zgrubnej usuwa się warstwę materiału z obrabianego przedmiotu, zostawiając naddatek niezbędny do prawidłowego przebiegu skrawania w następnych etapach. W ten sposób otrzymuje się zarys kształtu. Obróbka kształtująca, czasem nazywana półwykańczającą, ma na celu nadać przedmiotowi kształt, który będzie przybliżony do efektu finalnego. Ostatnim etapem jest obróbka wykańczająca. Należy do niej między innymi frezowanie, szlifowanie czy dogładzanie oscylacyjne. W obróbce wykańczającej otrzymuje się bardzo dobrą dokładność wymiarowo – kształtową. Natomiast w celu poprawy wydajności obróbki wykorzystuje się maszyny CNC.

Zalety frezowania CNC

Podstawową zaletą frezowania CNC jest to, że ogranicza ono błąd ludzki poprzez zmniejszenie ingerencji człowieka w cały proces. Na skutek tego przedmioty powstałe przy pomocy maszyn CNC charakteryzują się jeszcze lepszą dokładnością wymiarowo – kształtową niż w przypadku konwencjonalnego frezowania. Ponadto czas obróbki ulega znacznemu skróceniu, za sprawą czego obniża się koszt jednostkowy. Kolejną zaletą jest powtarzalność obrabianych elementów. Uzyskuje się przedmioty lepsze jakościowo niż w przypadku stosowania metod konwencjonalnych, a to wszystko przekłada się na bardzo dobrą wydajność obróbki.