Artykuły

Z.P.H.U. „WAŚKO” S.C. - Produkcja artykułów z tworzyw sztucznych; obróbka metali

Obróbka metali na zimno

obrobka metali

Obróbka metali wykorzystuje stosowne procesy technologiczne, które poprzez istotne przekroczenie granicy plastyczności umożliwiają zmianę kształtu surowca, a także nadanie mu pożądanej postaci. Dzięki obróbce można nie tylko na stałe zmienić wygląd surowca, ale także zmodyfikować jego standardowe właściwości.

Istnieje wiele procesów, dzięki którym można nadać określony kształt kawałkowi metalu czy stopu konkretnych substancji. Jednym z tychże jest obróbka plastyczna, która może się odbywać zarówno na gorąco jak i na zimno. Obróbka na zimno wykorzystuje temperaturę poniżej temperatury rekrystalizacji oraz specyficzna możliwość plastycznego działania. 

Obróbka plastyczna na zimno powoduje ponadto nasilenie gęstości defektów w sieci krystalograficznej, a zarazem nagromadzenie energii odkształcenia. Im wyższa ta energia tym niższa temperatura procesu. 

Istnieje kilka typów obróbki plastycznej:

  • Ciągnienie – proces ten polega na stopniowym, kontrolowanej zmianie wymiaru konkretnego surowca poprzez oczko ciągadła; im bardziej zostanie wydłużony materiał, tym mniejszą finalnie uzyska średnicę przekroju;
  • Gięcie – tutaj surowiec uzyskuje inny kształt przy czym jego wymiary poprzeczne nie ulegają zmianie; czasami, w celu poprawy zdolności materiału do odkształcenia proces ten poprzedza się obróbką hydrotermiczną
  • Kucie – może się odbywać ręcznie bądź mechanicznie; uderzanie, nacisk i zgniatanie surowca to procesy wykorzystywane w celu ukształtowania metalu;
  • Tłoczenie – proces tyczy się płaskich metali takich jak: blachy, folie, płyty czy też taśmy; formę surowca uzyskuje się poprzez rozdzielenie materiału pobocznego od podstawowego przy czym nie zostaje naruszona spójność materiału;
  • Walcowanie – między napędzane silnikiem dwa walce umieszcza się kawałek materiału – ulega on sprasowaniu
  • Wyciskanie – surowiec umieszczony zostaje w pojemniku określanym jako recypient; formę uzyskuje poprzez wyciskanie z matrycy;

W czasie obróbki na zimno, czyli poniżej warunków rekrystalizacji konkretnego surowca otrzymujemy ulepszenie specyfikacji mechanicznych takich jak wytrzymałość i twardość ale zarazem materiał staje się bardziej kruchy, zostają także obniżone jego zdolności do dalszego odkształcenia. Wszystko to jest skutkiem znacznej liczby zgromadzonych dyslokacji, przez co wzajemnie się one blokują. Te zmiany zwyczajowo określa się jako zgniot. Dodatkowo modyfikacji ulegają właściwości magnetyczne jak i przewodność elektryczna (wzrasta oporność). Wzrasta również twardość metalu czy też stopu.