Artykuły

Z.P.H.U. „WAŚKO” S.C. - Produkcja artykułów z tworzyw sztucznych; obróbka metali

Obróbka skrawaniem

obróbka metali


Nowoczesne metody obróbki metali pozwalają na uzyskanie precyzyjnych form z dokładnością do dziesiątych części milimetra.
Podstawową z tych metod jest obróbka skrawaniem. Polega na nadaniu obrabianemu przedmiotowi kształtu przez usunięcie tzw. naddatku obróbkowego za pomocą narzędzi skrawających. Naciskają one na warstwę skrawaną, powodując jej ścinanie, a następnie przekształcenie w wiór.

Obróbka metali skrawaniem – rodzaje

Obróbka wiórowa 

Wykonywana jest za pomocą narzędzi o określonej geometrii ostrza. Przekształcają one skrawaną warstwę we wióry widoczne gołym okiem.

Frezowanie

Podczas tego procesu urządzenie (frezarka) wykonuje ruchy obrotowe nad obrabianą powierzchnią. Wyróżnia się głównie frezowanie przeciwbieżne, gdy krawędź tnąca narzędzia porusza się w kierunku przeciwnym do posuwu materiału oraz współbieżne, gdy obydwa ruchy odbywają się w tym samym kierunku.
Do frezowania można zaliczyć także walcowania: kształtowe, w którym krawędzie skrawające frezu są rozmieszczone na powierzchni walcowej, jak również czołowe. W nim krawędzie skrawające znajdują się na powierzchni obrotowej bryły o zarysie złożonym.

Toczenie

Toczenie polega na obróbce obiektów o kształcie brył obrotowych, np. walca. Materiał zostaje wprowadzony w ruch obrotowy, po czym jest obrabiany za pomocą dopasowanych noży tokarki, które usuwają warstwy materiału z przedmiotu, pozwalając tym samym na uzyskanie pożądanego kształtu. Do najważniejszych rodzajów toczenia należy toczenie wzdłużne, poprzeczne i kształtowe.

Wiercenie

Metoda ta wykorzystuje wiertła wykonujące obrotowe, prostolinijne i posuwowe ruchy do wykonywania otworów w materiale. Zazwyczaj mają one przekrój okrągły, istnieją jednak specjalistyczne wiertła pozwalające uzyskać otwory o przekroju wielokątnym.

Obróbka ścierna

Wykorzystuje się do niej narzędzia charakteryzujące się nieokreśloną geometrią i ilością ostrzy. Wióry mają postać drobin o również nieokreślonej geometrii. 

Szlifowanie

Obróbka przy pomocy narzędzi ściernych. Pozwala na uzyskanie dużych dokładności wymiarowych i kształtowych, jak też małej chropowatości. Może być wykonywane na otworach, wałkach i płaszczyznach za pomocą wyspecjalizowanych szlifierek. 

Honowanie

Jest to jedna z metod używanych przy wykończeniach przedmiotów, wygładzaniu bardzo dokładnych otworów oraz obrotowych powierzchni zewnętrznych. 
Do honowania wykorzystuje się gładziki, które wykonują jednocześnie ruch obrotowy oraz posuwisto-zwrotny. Dzięki temu każde z ziaren pilnika wykonuje ruch po spirali. Metoda ta pozwala na uzyskanie dużej dokładności pomiarowej.

Polerowanie

Metoda wykończeniowa pozwalająca na uzyskanie dużej gładkości oraz połysku. 

Pod nazwą „obróbka skrawaniem” spotkać się można z bardzo różnorodnymi technikami. Poza wyżej wymienionymi, najczęściej spotykanymi, stosowane jest także struganie, struganie i dłutowanie, dłutowanie, przeciąganie, rozwiercanie i wiele innych.