Artykuły

Z.P.H.U. „WAŚKO” S.C. - Produkcja artykułów z tworzyw sztucznych; obróbka metali

Rodzaje frezów

frezowanie

Frezowanie jest sposobem obróbki skrawaniem, gdzie narzędzie wykonuje ruch obrotowy, a przedmiot, który jest właśnie obrabiany, wykonuje ruch posuwowy prostoliniowy bądź krzywoliniowy. Obok toczenia jest najczęściej sposobem obróbki skrawaniem. Do tej obróbki wykorzystuje się narzędzia, które nazywamy frezami.

Frezy są to narzędzia wieloostrzowe, które są stosowane do obróbki powierzchni kształtowych, rowków czy też płaszczyzn. Jest to bardzo zróżnicowana grupa narzędzi pod względem kształtu i geometrii. Możemy wyróżnić następujące rodzaje frezów:

  • Frezy walcowe, które są wykorzystywane do kształtowania powierzchni płaskich. Charakteryzują się ostrzami, które posiadają kształt linii śrubowej, gdzie znajdują się one wyłącznie na zewnętrznej walcowej powierzchni. Obecnie stosowane są frezy, posiadające ostrza śrubowe mające duży kąt nachylenia, co pozwala na spokojną pracę wykonywaną przez to narzędzie.
  • Frezy walcowo-czołowe, które są wykonywane jako nasadzane, bądź też trzpieniowe. Wykonują one proces skrawania ostrzami położonymi śrubowo na walcowej powierzchni lub położonymi prostoliniowo na czołowej powierzchni frezu. Są najczęściej stosowane do obróbki zgrubnej, bądź też do obróbki średnio dokładnej, jednak mogą być też używane do obróbki precyzyjnej, przy odpowiednim doborze ostrzy i parametrów.
  • Frezy trzpieniowe, zwane również palcowymi, które są wykorzystywane do wykonywania rowków, a także do wykonywania kanałków powierzchniowo bocznych. Składają się one z trzpienia oraz z ostrza tnącego śrubowego. Jeśli chodzi o materiały, to takie frezy najczęściej są wykonywane ze stali szybkotnącej.
  • Frezy tarczowe, które są stosowane do wykonywania podcięć oraz kanałów. Są to podstawowe narzędzia tzw. pierwszego użycia. Charakteryzują się dużą tolerancją na drganie, występujące podczas obróbki. Frezy te występują jako jednolite, bądź też jako składane z wymiennymi płytkami.
  • Frezy piłkowe, które są stosowane do frezowania kanałów, a także do wykonywania nacięć oraz do przecinania. Posiadają cieńszą grubość tarczy od grubości zębów.
  • Frezy kształtowe, które są głównie stosowane do obróbki zgrubnej i wykańczającej. Charakteryzują się ostrzami ustawionymi pod kątem 45o i przeważnie wykonywane są ze stali szybkotnącej.
  • Frezy ślimakowe, które charakteryzują się ułożeniem ostrzy w spiralę, których ilość jest uwarunkowana od wielkości danego frezu. Różnią się pomiędzy sobą średnicą wewnętrzną i zewnętrzną oraz wysokością. Przy ich pomocy są obrabiane koła zębate. Są często wykorzystywane przy produkcji maowej i wieloseryjnej.