Artykuły

Z.P.H.U. „WAŚKO” S.C. - Produkcja artykułów z tworzyw sztucznych; obróbka metali

Najlepsza metoda obróbki metali

Obróbka metali

Obróbka metali stanowi zestawienie specjalistycznych procesów, prowadzących do zmiany kształtu poszczególnych elementów. Stosowane na szeroką skalę techniki mają na celu transformację zarówno wymiarów jak również właściwości danych komponentów. Poznaj najlepsze metody obróbki metali, wykorzystywane zarówno w przemyśle, jak również rzemiośle!

Obróbka skrawaniem – technologia CNC

W pierwszej kolejności należy wspomnieć o obróbce skrawaniem, wykorzystującej tzw. technologię Computerized Numerical Control – CNC. W przypadku konwencjonalnej obrabiarki, niezbędna jest obecność oddelegowanego pracownika, bezpośrednio mocującego element, dobierając przy tym narzędzia do poszczególnego zadania. Technologia CNC z kolei znacznie zmniejsza ryzyko błędu w czasie pracy, ograniczając straty materiału. Zmiana kształtu metalu przeprowadzana jest z pomocą skomputeryzowanego systemu o zwielokrotnionej precyzji. Tego rodzaju przetwórstwo przekłada się na nieporównywalnie lepszą jakość końcowego produktu, przy znacznej oszczędności czasu.

Urządzeniami aktywnie wykorzystującymi technikę CNC są m.in.:

 • tokarki
 • frezarki
 • elektrodrążarki

Obróbka plastyczna

W przypadku obróbki plastycznej dochodzi o kształtowania materiału za pomocą odpowiedniego nacisku na metal. Jednocześnie transformacji podlega również struktura metalu, a także jego właściwości mechaniczne. Do obróbki plastycznej zalicza się:

 • tłoczenie
 • kucie
 • ciągnięcie
 • gięcie

Z tego rodzaju techniki korzysta się najczęściej w celu polepszenia właściwości przedmiotu, z zachowaniem należytej ciągłości włókien. Zaletami całego procesu są również niższe koszty i oszczędność materiału.

Obróbka cieplna

Fundamentalnym celem obróbki cieplnej metalu jest zmiana struktury stopów, a także modyfikacja właściwości mechanicznych, fizycznych i chemicznych. Do obróbki cieplnej zalicza się:

 • wyżarzanie
 • hartowanie
 • przesycanie
 • stabilizowanie
 • odpuszczanie
 • ulepszanie cieplne
 • nakrzemowywanie

Proces ten stosowany jest w celu m.in. zwiększenia odporności materiału na korozję i zmęczenie, a także nadania innych, cennych parametrów.

Zapraszamy na naszą stronę https://wasko.info.pl/ w celu zapoznania się z naszą ofertą.