Tag: formy wtryskowe

Proces wtryskiwania

Proces wtryskiwania charakteryzuje się tym, iż wszystkie właściwości wyrobu formowane są dzięki czasowi cyklowemu liczonemu w sekundach. Proces ten posiada […]