Tag: Formy

Formy wtryskowe

Formowanie wtryskowe to technika formowania tworzyw sztucznych polegająca na wtryskiwaniu uplastycznionego tworzywa do formy wtryskowej, w której zastyga ono (zestala […]